Trygg handel

Handel skal oppleves trygt for kjøper og selger på landbruksauksjon.no. Vi har derfor utarbeidet rutiner som skal sikre trygg transaksjon for begge parter.

Sikkert for selger

Selger sikres ved at varen ikke sendes før kjøper har betalt inn på landbruksauksjon.no sin oppgjørskonto.

Sikkert for kjøper

Kjøper sikres ved at pengene ikke utbetales fra oppgjørskonto før varen er mottatt og godkjent.

Budlogg

Landbruksauksjon.no skal være en transparent aktør under hele auksjonsløpet. Anonymisert budlogg vises derfor på alle auksjoner og fullstendig budlogg deles på forespørsel.

Juridisk bistand ved tvist

Som bruker av www.landbruksauksjon.no gis du tilgang til profesjonell juridisk bistand fra Pretor Advokat AS til rabatterte satser iht. følgende oversikt:

1. Juridiske tjenester tilbys basert på maksimum timepris kr. 1.800 pr time ekskl. mva. Pretor Advokat AS dekker alle juridiske fagfelt.

2. Det tilbys 30 minutter gratis telefonkonsultasjon for hver enkelt sak – formålet med konsultasjonen er å avklare tvistetema og hvorvidt det er behov for ytterligere juridisk bistand.

3. Alle henvendelser skal bekreftes mottatt med innledende tilbakemelding innen 24 timer etter e-post til advokat Thomas Lidal Jamne.

4. Det tas forbehold om at det foretas ordinære konfliktsøk for å hindre interessekonflikter overfor motpart og/eller klient.

Husk å merke din henvendelse www.landbruksauksjon.no – evt. henvis til avtalen ved telefonisk henvendelse.

Kontakt:
Advokat Thomas Lidal Jamne
Pb. 1734, 7416 Trondheim
E-post: thomas@pretor.no – tlf.: 920 96 412 / 73 87 81 00.