Priser

Kjøpers omkostninger:


Kjøperen betaler et auksjonsgebyr på 2.5 % av kjøpesummen. Dette formidlingsgebyret utgjør minimum kr 250,- og maksimalt kr 3990,-. Ved vunnet auksjon eller ved bruk av "Kjøp-nå" mottar kjøper samlet faktura på kjøpesum og formidlingsgebyr.

Selgers omkostninger:


Selgeren betaler et auksjonsgebyr på 2.5 % av kjøpesummen. Dette salæret utgjør minimum kr 250,- og maksimalt kr 3990,-. Dette salæret trekkes i fra kjøpesum før utbetaling.

Fremhevet auksjon


Med fremhevet auksjon får man fremhevet sin auksjon på forsiden på landbruksauksjon.no. Det lastes et tilfeldig utvalg av fremhevede auksjoner ved hver sidelast. Kampanjepris 499,-.

Facebook-annonsering av objekt


Ønsker du å nå ut til flere potensielle kjøpere av ditt objekt? Nå tilbyr Landbruksauksjon spisset Facebook-annonsering, hvor vi sørger for målretting av annonsene basert på segmenter som blant andre bosted, interesser, yrke og mye mer. Facebook har en annonserings-plattform med målrettingsmuligheter det ikke fins maken til. Her kan vi drille ned og treffe nøyaktig din målgruppe.


For Facebook tilbyr vi tre ulike annonsepakker, og her er våre priser:


7 dager 1990,-. 14 dager 2690,-. 30 dager 4290,.