Priser

Kjøpers omkostninger:


Kjøperen betaler et formidlingsgebyr på 2.5 % av kjøpesummen. Dette formidlingsgebyret utgjør minimum kr 360,- og maksimalt kr 3990,-. Ved vunnet auksjon eller ved bruk av "Kjøp-nå" mottar kjøper samlet faktura på kjøpesum og formidlingsgebyr + mva.
Kjøpers omkostninger vil fremgå på hver auksjonsannonse

Selgers omkostninger:


Selgeren betaler et salær på 2.5 % av kjøpesummen. Dette salæret utgjør minimum kr 360,- og maksimalt kr 3990,-. Dette salæret + mva trekkes fra kjøpesum før utbetaling. Disse prisene gjelder ved selvbetjening på siden. Ønsker du bistand med annonse,bildetaking og håndtering av budrunde, ta kontakt med oss på: [email protected]


Fremhevet auksjon


Med fremhevet auksjon får man fremhevet sin auksjon på forsiden på landbruksauksjon.no. Det lastes et tilfeldig utvalg av fremhevede auksjoner ved hver sidelast. Kampanjepris kr 499,- + mva.

Facebook-annonsering av objekt


Ønsker du å nå ut til flere potensielle kjøpere av ditt objekt? Nå tilbyr Landbruksauksjon spisset Facebook-annonsering, hvor vi sørger for målretting av annonsene basert på segmenter som blant andre bosted, interesser, yrke og mye mer. Facebook har en annonserings-plattform med målrettingsmuligheter det ikke fins maken til. Her kan vi drille ned og treffe nøyaktig din målgruppe.


For Facebook tilbyr vi tre ulike annonsepakker, og her er våre priser:


7 dager 1990,- + mva. 14 dager 2690,- + mva. 30 dager 4290,- + mva.