Priser

Kjøpers omkostninger:


Kjøperen betaler et formidlingsgebyr som blir lagt til kjøpesummen. Det blir lagt til et formidlingsgebyr på hvert enkelt objekt, og kjøpers omkostninger vil fremgå på hver auksjonsannonse. Ved vunnet auksjon eller ved bruk av "Kjøp-nå" mottar kjøper samlet faktura på kjøpesum og formidlingsgebyr + mva.

Eksport av brukte skogs- og landbruksmaskiner, redskaper mv. til EU


Ved eksport av brukte skogs- og landbruksmaskiner, redskaper mv. til EU skal det utstedes et plantesunnhetssertifikat fra Mattilsynet. Ved å håndtere søknad og godkjenning fra Mattilsynet er prisen kr 3000 + mva. Dette inkluderer gebyr fra Mattilsynet og vår sats for arbeidet som gjøres. Faktureres kjøper.

Selgers omkostninger:


Selgeren betaler et salær på 2.5 % av kjøpesummen. Dette salæret utgjør minimum kr 360,- og maksimalt kr 3990,-. Dette salæret + mva trekkes fra kjøpesum før utbetaling. Disse prisene gjelder ved selvbetjening på siden. Ønsker du bistand med annonse, bildetaking og håndtering av budrunde, ta kontakt med oss på: post@landbruksauksjon.no

Fremhevet auksjon


Med fremhevet auksjon får man fremhevet sin auksjon på forsiden på landbruksauksjon.no. Det lastes et tilfeldig utvalg av fremhevede auksjoner ved hver sidelast. Kampanjepris kr 499,- + mva.

Annonsering for traktor via Schibsted


Ønsker du å nå ut til flere potensielle kjøpere av din traktor? Nå tilbyr Landbruksauksjon spisset annonsering via Schibsted, hvor vi sørger for målretting av annonsene basert på segmenter som blant andre bosted, interesser, yrke og mye mer. .


For Schibsted tilbyr vi tre ulike annonsepakker, og her er våre priser:


7 dager 1990,- + mva. 14 dager 2690,- + mva. 30 dager 4290,- + mva.