Personvern

PERSONVERNERKLÆRING FOR LANDBRUKSAUKSJON.NO

v. 13.08.19

 1. INNLEDNING

Når du bruker Landbruksauksjon.no gir du oss tilgang til opplysninger om deg. Her kan du lese hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi gjør det, og hva vi bruker dem til.

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, eksempelvis personalia, e-postadresse, telefonnummer, IP-adresse mv. Opplysninger om hvordan du bruker Landbruksauksjon.no, f.eks. hvilke annonser du har sett på, lagret som favoritt, inngitt bud på etc. anses også som personopplysninger.

Landbruksauksjon.no er behandlingsansvarlig for håndteringen av personopplysninger som samles inn ved bruk av våre tjenester. Vi følger personopplysningsloven, herunder GDPR forordningen, når vi behandler dine personopplysninger.

 1. HVILKEN INFORMASJON SAMLER VI OM DEG?

Opplysninger du selv gir

 • Opplysninger du oppgir når du registrerer deg som bruker på landbruksauksjonen.no, eller legger inn informasjon i annonser og skjemaer
 • Betalingsopplysninger
 • Meldinger du sender via Landbruksauksjon.no
 • Omtaler og andre tilbakemeldinger du gir gjennom tjenesten
 • Markedsføringstillatelser

Opplysninger vi samler inn om din bruk av tjenesten

 • Hvilken teknologi du bruker (mobil, nettbrett, datamaskin), hvilken nettleser du bruker, din IP-adresse, nettverksoperatør mv.
 • Hva du gjør, herunder annonser du ser på, byr på, lagrer som favoritt, videresender mv.
 • Hvor du befinner deg, denne informasjonen lagres basert på IP-adressen din, eller GPS-posisjon basert dersom du aksepterer lokasjonsdeling.

Vi samler også inn opplysninger fra andre offentlige tilgjengelige tjenester og registre.

 1. HVORDAN BRUKER VI DINE OPPLYSNINGER?

Vi gjør hele tiden vårt ytterste for å gi deg en god brukeropplevelse av Landbruksauksjon.no. Den informasjonen vi lagrer om deg brukes til å tilpasse og videreutvikle våre tjenester, samt spare deg for tid ved automatisk pålogging og forhåndsutfylling av skjemaer.

Levere tjenestene du forventer av oss

Vi er avhengig av dine opplysninger for å levere tjenester i tråd med brukeravtalen, herunder håndtering av auksjonsannonsen, praktisk formidling knyttet til kjøp/salg, oppgjør av gjenstander via plattformen Landbruksauksjon.no mv.

Forstå markedet og markedsføring

Vi bruker også dine personopplysninger til utsendelse av nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriell, men kun dersom du har ved registreringen har samtykket til dette.

For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Nyhetsbrev sendes ut via Mailchimp. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet.

E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Anonymiserte personopplysninger kan imidlertid bli brukt til utvikling og analyse av tjenesten.

Skape en trygg og effektiv markedsplass

Vi bruker flere typer data for å gjenkjenne regelbrudd og svindelforsøk. Hvis Dersom vi mistenker eller avdekker uønsket eller kriminell adferd ved bruk av våre tjenester vil vi følge opp dette direkte og eventuelt anmelde forholdet dersom vi finner grunnlag for det.

Ulike skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre.

Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg.

Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som e-post via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele forespørselen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mail-header som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om e-poster blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av e-posten.

 1. DELES INFORMASJONEN MED ANDRE?

Vi deler ikke informasjonen din med andre med mindre det fremgår uttrykkelig av denne erklæringen, avtales særskilt med deg eller følger av gjeldende lovgivning.

Vi deler din informasjon med Kjøper/Selge for å kunne fullføre auksjonshandelen på Landbruksauksjon.no. Men ikke i større utstrekning enn det som er nødvendig for å gjennomføre handelen.

Landbruksauksjon.no bruker underleverandører (‘Databehandlere’) som behandler personopplysninger på våre vegne og vil kun dele dine personopplysninger med tredjeparter dersom disse leverer tjenester innen drift, vedlikehold og andre tekniske løsninger til tjenesten. For å sikre dine rettigheter har vi inngått databehandleravtaler med disse som blant annet innebærer at dine personopplysninger ikke kan brukes for andre formål enn det vi har avtalt med deg.

Vår bruk av databehandlere vil kunne innebære at dine personopplysninger blir overført til databehandlere som befinner seg i land utenfor EU/EØS. Det innebærer at personopplysninger kan overføres til et land med et regelverk som ikke gir samme grad av beskyttelse av personopplysninger som reglene i Norge. For å sikre ditt personvern vil slik overføring kun skje i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen, for eksempel via kontraktsfestede ordninger godkjent under GDPR.

Databehandlerne kan ikke bruke dine personopplysninger til annet formål enn den på forhånd fastsatte grunnlaget bestemt av Landbruksauksjon.no. Vi har et ansvar for at Databehandlerne også behandler dine personopplysninger i tråd med denne personvernerklæringen og regelverket forøvrig.

For ethvert tilfelle av selskapsrettslig omstrukturering vil dine personopplysninger deles med annet selskap som inngår i omstruktureringen.

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

Vi vil kunne dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter dersom vi mistenker eller avdekker lovbrudd ved bruk av tjenesten. Vi vil også dele personopplysninger som Skatteetaten, Tolletaten, Politiet og Mattilsynet i noen tilfeller kan kreve utlevert.

 1. HVORDAN BRUKER VI INFORMASJONSKAPSLER (cookies)?

Vi bruker informasjonskapsler («cookies»). Lagring av data og informasjonskaplser betyr at ulike typer data lagres lokalt på din enhet via nettleseren. Eksempler på slike «cookies» er brukerinnstillinger, logg over ditt besøk på Landbruksauksjon.no, hvilken nettleser du bruker. 

Les mer om vår bruk av cookies ved å følge denne lenken.

 1. HVOR LENGE LAGRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi lagrer ikke dine personopplysnigner lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen med mindre det er lovpålagt (f.eks. gjennom regnskapsloven). Vi har omfattende rutiner for sletting og anynymisering av personopplysninger. Du kan også selv be om at opplysningene dine slettes.

Dine personopplysninger så lenge du har en aktiv bruker på Landbruksauksjon.no. Ved inaktivitet vil vi opplysningene lagres i to – 2 – år før sletting.

Dersom du ber om at din brukerprofil dine slettes, vil vi fjerne personoppplysninger fra din profil samt slette din kopi av meldinger du har utvekslet med andre brukere av tjenesten. Merk at meldingsmottaker fremdeles vil beholde sin kopi. Av hensyn til mulige tvister vil personopplysningene være tilgjengelig i våre administrative systemer en tid før de slettes permanent.

 1. TILTAK FOR Å IVARETA SIKKERHETEN TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER

Landbruksauksjon.no er opptatt av at uberettigede ikke får tilgang til dine personopplysninger. Vi benytter derfor flere former for sikkerhetsteknologi som sørger for en god beskyttelse mot uautorisert tilgang og misbruk av dine personopplysninger. Landbruksauksjon.no har også etablert interne rutiner for å sikre ditt personvern. 

 1. HVA ER DINE RETTIGHETER

Du har rettigheter i personopplysninger som omhandler deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene. Som bruker av tjenesten har du, med visse forbehold, rett til:

Innsyn: Innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg.

Retting/sletting: Kreve retting eller komplettering av feilaktig eller mangelfull informasjon, samt be om at vi sletter dine personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om sletting. Vi forbeholder oss imidlertid anledning til å ikke slette personopplysningene dersom tungtveiende grunner taler for å ikke slette, eller vi er forpliktet etter norsk eller internasjonal lov å oppbevare opplysningene.

Slette samtykke: Helt eller delvis samt kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger.

Dataportabilitet: Motta personopplysninger gitt til Landbruksauksjon.no, og overføre disse til en annen behandlingsansvarlig dersom du ønsker og det er teknisk mulig og forsvarlig.

Holdes orientert ved sikkerhetsbrudd dersom det er høy risiko for at bruddet kan medføre spredning eller tap av dine personopplysninger

Klage til tilsynsmyndigheten

 1. ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi vil kunne gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside, og vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med innholdet i denne ved jevne mellomrom.

 1. KONTAKTINFORMASJON

Dersom du har spørsmål vedrørende innholdet i personvernerklæringen, vedrørende dine rettigheter eller ønsker å komme i kontakt med oss av andre årsaker er du velkommen til å kontakte oss på post@landbruksauksjon.no